پرسشنامه نگهداری و تعمیرات

پرسشنامه نگهداری و تعمیرات

پرسشنامه استاندارد

روایی محتوایی و پایایی با نرخ ناسازگاری

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: پرسشنامه مقایسه زوجی با طیف نه درجه ساعتی

ابعاد: ریسک، دسترسی، ارزش افزوده، هزینه

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.