پرسشنامه اثربخشی دوره‌های آموزشی

پرسشنامه اثربخشی دوره‌های آموزشی

پرسشنامه استاندارد: دارای روایی و پایایی

ابعاد پرسشنامه: اثربخشی آموزش های سازمانی، دستیابی به هدف، بهبود عملکرد شغلی و انتقال آموزش به کار، تسلط علمی و مهارتی کارآموز، واکنش کارآموز به آموزش

توزیع سوالات و روش تفسیر دارد

پرسشنامه طیف لیکرت

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

 

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.