پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ

پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 40طیف لیکرت

ابعاد: عوامل درونی، عوامل بیرونی

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید
برچسب‌ها

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.