پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: تنوع مهارت + هویت وظیفه+ اهمیت وظیفه

قیمت: 2 هزار تومان

پرسشنامه‌های انگیزش مشابه

پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ

پرسشنامه عمومی انگیزش

پرسشنامه انگیزش مزلو

2000 تومان – خرید
برچسب‌ها,

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.