پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت هرمنس دارای ابعادی است که در پرسشنامه آمده است.

تعداد سوالات: 30 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر فارسی

روایی و پایایی دارد


قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید
برچسب‌ها,

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.