پرسشنامه استاندارد پذیرش همراه بانک

پرسشنامه استاندارد پذیرش همراه بانک

تعداد سوالات پرسشنامه پذیرش همراه بانک: 23 سوال

ابعاد: عملکرد مورد انتظار، خطرات درک شده، خود کارآمدی، ایجاد اطمینان، اعتماد ساختاری، اعتماد به اطمینان، مقاصد استفاده

پرسشنامه استاندارد دارای روایی و پایایی

طیف لیکرت 5 درجه

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای پذیرش همراه بانک استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.