رسانه ها، قدرت و فرهنگ سیاسی

ترجمه مقاله رسانه ها، قدرت و فرهنگ سیاسی

تعاریف

دموکراسی واسطه ای: وضعیتی که زمانی حاصل می شود که مشارکت بازنمایی های رسانه ها نه تنها در دانش عمومی مربوط به امور سیاسی بلکه در رفتار امور سیاسی به یک عامل اعتبار سیستمی اولیه تبدیل می شود.

قدرت: توان اقتصادی یا فرهنگی جهت اعمال نفوذ در امور دولتی، خواه با استراتژی های آزاد برای کسب فایده یا با ابزار کمتر آشکار یا پنهان.

تابعیت: رابطه ی هنجاری افراد با دولت در یک دموکراسی، که مستلزم حقوق و مسئولیت ها است و سطوح دانش امور سیاسی و نگرش های التزام سیاسی را می پذیرد.

تبلیغات و تنیدگی: اشکال ارتباط نادرست که که تحریف دانش تقبل شده را مستقیما یا بواسطه ی رسانه ها بررسی می کنند، بطوریکه از سیاست های نادرست حمایت می کند.  قیمت : 8.500 تومان

دانلود مقاله اصلی

8500 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.