ترجمه مقاله مقیاس سنجش ارزیابی عملکرد بازاریابی

مقاله

در این مطالعه مقیاسی چندبعدی و معتبر برای سنجش موفقیت عملکرد بازاریابی طراحی شده است. براساس مطالعات انجام شده ابعاد اصلی سنجش عملکرد بازاریابی عبارتند از: متغیرهای پنهان سازه عملکرد بازاریابی عبارتند از: ارتقاء فروش، توسعه سهم بازار و بهبود مدیریت بازار. همچنین شاخص‌های سنجش هر یک از ابعاد موفقیت عملکرد بازاریابی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری در صنعت پتروشیمی مورد تائید قرار گرفته است.

قیمت : 5000 تومان

مشاهده پرسشنامه ارزیابی عملکرد بازاریابی توصیه می شود.

5000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.