پرسشنامه عوامل موثر بر خلق بازار جدید

پرسشنامه عوامل موثر بر خلق بازار جدید

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 22 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: تسهیم اطلاعات و نقش دانش، توسعه مفهوم محصول جدید، استراتژی، تست بازار، تجاری سازی محصول، نقش نیروی فروش

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.