پرسشنامه بازاریابی شبکه ای

دانلود پرسشنامه استاندارد بازاریابی شبکه‌ای

پرسشنامه فایل ورد

طیف لیکرت 5 درجه

منبع : پایان نامه کارشناسی ارشد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه بازاریابی شبکه‌ای ابعاد دارد و توزیع سوالات مربوط به هر بعد مشخص است.

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.