ترجمه مقاله معیارهای بازاریابی از دیدگاه مدیران

معیارهای بازاریابی : دیدگاه‌های مدیران برزیلی

سال انتشار: 2010

منبع: ساینس دایرکت – الزویر

چکیده ترجمه:

این مطالعه به بررسی چگونگی رویکرد مدیران بازاریابی در برزیل می‌پردازد . بااستفاده داده هایی از مقیاس بزرگ مطالعه تجربی دربرزیل، ما تمرکز بر دیدگاه شیوه های مدیران در سنجش بازاریابی و شناسایی شاخصهایی که آنها تاکید دارند، داریم . یافته ها، عملکرد مدیریتی برزیلی ها را منعکس می کند که نشان می دهد مدیران ترکیبی از معیارهارا استفاده می کند .مواردی مانند تعداد کل مشتریان، تعدادشکایات و رضایت مشتری ازجمله شناخته شده ترین وپرکاربرد ترین معیارها هستند.نتایج 10تا ازمناسبترین معیارها در 4گروه بررسی شد:شامل دید مشتری، مالی ، چشم انداز محصول و بازار و نو آوری . شاخص های مرتبط با دید مشتری برای مدیران برزیلی ، مهمترین می باشند . علاوه بر این، ما نتایج راموررد بحث قرار می دهیم .ومقایسات را با مطالعات انجام شده در انگلیس و چین انجام می دهیم . در نهایت نتایج وراه رابرای تحقیقات آینده ارائه می کنیم .

قیمت: 10 هزار تومان

دانلود فایل اصلی

10000 تومان – خرید

 

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.