پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک

پرسشنامه عوامل موثر بر برون‌سپاری لجستیک

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

ابعاد: انعطاف‌پذیری، تجربه کاری، تکنولوژی، ریسک، کیفیت، هزینه های لجستیکی

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.