پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک سبز

پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک سبز

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 19سوال با طیف لیکرت

ابعاد: محصول سبز، کنترل آلاینده‌ها،هزینه، مدیریت زیست محیطی، خدمات، کیفیت

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.