پرسشنامه ارزیابی عملکرد تولید ناب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد تولید ناب مبتنی کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری در زمینه تولید ناب

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.