پرسشنامه سبک رهبری تور در آژانس های گردشگری

پرسشنامه سبک رهبری تور در آژانس های گردشگری

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 43 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: نقش ابزاری، نقش اجتماعی، نقش تعاملی، نقش ارتباطی، ارتباط با نقش های ضروری، نقش مراقبتی

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.