پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: پژوهشی، آموزشی، علمی و اجرایی

تعداد سوالات: 21 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر فارسی

روایی و پایایی دارد


قیمت: 3 هزار تومان

[mellatpaiddownloads id=”433″]

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.