پرسشنامه زیرساخت های مدیریت دانش

پرسشنامه زیرساخت های مدیریت دانش

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع داخلی و خارجی معتبر

ابعاد: فرهنگ، ساختار، فناوری و رهبری

سوالات : 30 پرسش با طیف لیکرت

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.