مدل مدیریت دانش شرکتی در برنامه ریزی منابع سازمان استراتژیک

ترجمه چکیده
بوجود آوردن سیستم های دانش محور در موسسات جدید به نظر اجتناب ناپذیر می رسد .سیستم های خودگردان بیشتری در تمام جنبه های سازمانی از مدیریت تا تولید امروزه غالب است،از مدیریت بازاریابی تا مدیریت عرضه.زیرا استقلال مورد نیاز می تواند تنها از طریق سیستم های مدیریتی دانش خودکار موثر تضمین شود که شامل روش های ناظر محور است. معقول است که سیستم های اطلاعاتی نظام یافته SERM (مدیریت منبع استراتژیک شرکتی ) همزمان با مدل های مدیریت دانش فعال مانند EKMM (مدیریت مدیریت دانش شرکتی)انطباق بیابند این اثر بسیار می تواند در خلق SERM مثمرثمر باشد که توسط EKMM در یک روش منسجم حمایت می شود SERM در مدیریت برنامه ریزی استراتژیک سطح شرکت تواناست.سیستم ERP و مدیریت تکنولوژی CRM به علاوه ی نظارت عملکرد EKMM از طرف دیگر برای اداره ی دانش شرکتی در روش سیستماتیک طراحی شده است.به منظور اینکه تضمین شود که دانش مناسب در اختیار شخص مناسب در زمان مناسب قرار داده شده است.

قیمت: 6000 تومان

سال انتشار: 2011

منبع: ساینس دایرکت

دانلود اصل مقاله

6000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.