پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

این پرسشنامه به مقیاس KMPI مخفف Knowledge management Performance index مشهور است.

ابعاد پرسشنامه: خلق دانش، گردآوری دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش، نهادینه سازی دانش

منبع: فارسی و لاتین، منابع معتبر

پرسشنامه استاندارد: روایی و پایایی دارد

تعداد سوالات: 24 پرسش با طیف لیکرت

قیمت: 3000 تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.