ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی

ترجمه مقاله ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی

این مقاله ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی را مطالعه می نماید. نمونه آماری تحقیق سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می باشد و برای جمع آوری داده و اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از ارتباط مهمی بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی می باشد. همچنین ارتباط مهمی بین شاخص های هوش سازمانی و مدیریت دانش سازمانی بویژه کاربرد دانش برآورد شد. بعلاوه نتایج آماری مبنی بر چگونگی نوع ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی با هوش سازمانی نیز بیان شده است.

قیمت: 5500 تومان

سال نشر: 2008

دانلود اصل مقاله

منبع: ساینس دایرکت – الزویر

5500 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.