پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش شرون لاوسون

تعداد گویه ها: 24 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: دانش آفرینی، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش، بکارگیری دانش

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مدیریت دانش استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.