پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی و بلوغ مدیریت دانش

منبع معتبر : دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد بلوغ و ارزیابی مدیریت دانش عبارتند از: رهبری مدیریت دانش (سؤالات ۱-۶)، فرایند (سؤالات۱۲-۷)، افراد (سؤالات ۱۸-۱۳)، فناوری (سؤالات ۲۴-۱۹)، فرایند های دانشی (سؤالات ۳۰-۲۵)، یادگیری و نوآوری (سؤالات ۳۶-۳۱)، نتایج مدیریت دانش (سؤالات ۴۲-۳۷)

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت ارزیابی مدیریت دانش

3000 تومان – خرید


محصول پیشنهادی

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش همراه با فهرست منابع به صورت فایل ورد

10000 تومان – خرید

پایان نامه تمام متن مدیریت دانش و یادگیری سازمانی همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

15000 تومان – خرید