آموزش کامل مدل کانو

آموزش کامل مدل کانو

آموزش کامل سنجش رضایت مشتریان مدل کانو

سنجش رضایت مشتریان با مدل کانو : الزامات اساسی، الزامات عملکردی، الزامات انگیزشی

آموزش تهیه پرسشنامه مدل کانو: در پرسشنامه کانو درباره هریک از الزامات شناسائی شده برای محصول یا خدمت دو پرسش مطرح می شود. یک پرسش حالت مثبت و یک پرسش حالت منفی دارد.

قیمت: 5 هزار تومان

مشخصات فایل آموزشی: 9 صفحه + جدول + شکل + مثال عددی + شرح و تفسیر + منابع معتبر ؛ نوع فایل PDF

5000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.