کیفیت خدمات آموزش عالی در صنعت گردشگری با مدل کانو

ترجمه و اصل مقاله کاربردهایی از مدل کانو و رویکرد تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA)

شناسایی خصیصه‌های مهم کیفیت خدمات آموزش عالی در صنعت مهمانپذیری و گردشگری
چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مهم آموزش با استفاده از مدل کانو و رویکرد تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) و درنتیجه ارائه پیشنهاداتی برای برنامه‌های مهمانپذیری و گردشگری دانشگاه صورت گرفته است. این تحقیق در پاسخ به سوال کیفیت در آموزش مهمانپذیری و گردشگری نقش تجربی داشته است. جامعه نمونه‌گیری شده دانشجویان مهمانپذیری و گردشگری در آموزش عالی بود.

قیمت: 5 هزار تومان

مقاله ترجمه شده : 15 صفحه به همراه جداول و تصاویر فارسی

5000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.