پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

تعداد گویه ها: 20 سوال

ابعاد: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای، عدالت سازمانی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای عدالت سازمانی استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه عدالت سازمانی در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.