پرسشنامه ویژگی‌های شغلی

پرسشنامه استاندارد ویژگی های شغلی

تعداد گویه ها: 15سوال

ابعاد: تنوع مهارت، هویت وظایف، اهمیت وظایف، استقلال، بازخورد

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای ویژگی های شغلی استفاده می شود.

3000 تومان – خرید
برچسب‌ها

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.