پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد پرسشنامه اخلاق کار گریگوری: علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار، مشارکت در کار

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.