پرسشنامه میزان اثربخشی استفاده از فناوری اطلاعات

پرسشنامه میزان اثربخشی استفاده از فناوری اطلاعات

پرسشنامه دارای 26 سوال و فاقد بعد است.

روش تفسیر: امتیاز بالای 100 اثربخشی بالا – 80 تا 100 متوسط – زیر 80 اثربخشی پایین

پرسشنامه محقق ساخته بوده اما روایی و پایایی دارد.

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

 

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.