پرسشنامه وضعیت فناوری اطلاعات

پرسشنامه وضعیت فناوری اطلاعات

پرسشنامه 18 سوال یک بعدی: سنجش وضعیت موجود فناوری اطلاعات در سازمان از دیدگاه کارکنان

روایی و پایایی دارد

منبع: پایان نامه کارشناسی ارشد

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.