رابطه هوش هیجانی با سلامت روان و عملکرد شغلی

ترجمه مقاله آیا هوش هیجانی رابطه ی بین سلامت روان و عملکرد شغلی را تعدیل می کند؟ بررسی اکتشافی

تا کنون، محققان تاثیرات مستقیم هوش هیجانی را بر بازده و یا عملکرد مرتبط با سلامت مورد بررسی قرار دادند. با این حال اقدامات صورت گرفته در خصوص بررسی تاثیرات تعاملی هوش هیجانی بر این متغیرها بواسطه ی عدم حضور آن ها جالب توجه می باشند. با استفاده از طرح چند منبعی( اعضای تیم و ناظران، n:57، تعداد کل:137)، اسنادی با پروتکل های امتیازدهی متفاوت( توانایی و داده های خودسنجی)، یافته های حاصل از بررسی پرسش نامه بخش دولتیuk پیشنهاد کردند که شعور عاطفی رابطه ی بین سلامت روان و بعضی از-اما نه همه ی- ابعاد عملکرد شغلی را تعدیل می کند. مفاهیم و اشارات موجود درخصوص تئوری و تکنیک های مدیریت مورد بحث قرار می گیرند.

قیمت: 7500 تومان

دانلود اصل مقاله

7500 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.