پرسشنامه سرمایه فکری بنیتس

پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بنیتس

تعداد گویه ها: 42 سوال

ابعاد: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای سرمایه فکری استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.