پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن

پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن (توسعه یافته مدل اسکات و بروس)

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 9 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: تولید ایده، ارتقاء ایده، تحقق ایده

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.