پرسشنامه جو نوآوری سازمانی

پرسشنامه استاندارد جو نوآوری سازمان

تعداد گویه ها: 20 سوال

ابعاد: حمایت از نوآوری، تامین منابع نوآوری

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای نوآوری سازمانی استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.