پرسشنامه بازارمحوری، بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی

پرسشنامه استاندارد بازار محوری- بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی

تعداد گویه ها: 25سوال

ابعاد: بازاریابی داخلی، تعهد، شهروندی، بازارگرایی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای بازار محوری استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.