پرسشنامه تصویر ذهنی سازمان

پرسشنامه تصویر ذهنی سازمان

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 17طیف لیکرت

ابعاد: قیمت، خدمات، جو، کیفیت محصول، انتخاب، تحصیلات

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.