پرسشنامه بازاریابی داخلی مونی و فورمن

پرسشنامه بازاریابی داخلی مونی و فورمن

منبع پرسشنامه: مونی و فورمن، 1995

سوالات: 15سوال، دارای 3 بعد: چشم انداز، توسعه و پاداش.

روایی و پایایی: دارد

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.