پرسشنامه شیوه های ارتقای صادرات

پرسشنامه شیوه های ارتقای صادرات

منبع: پایان نامه کارشناسی ارشد (مشخص)

روایی و پایای: دارد

سوالات: 18 سوال با طیف لیکرت

ابعاد:نمایشگاههای تجاری، یارانه صادراتی، جوایز صادراتی، برند محصولات، بیمه صادراتی، بسته بندی محصولات

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.