مدلهای مدیریت منابع انسانی:ابعاد مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

مدلهای مدیریت منابع انسانی:ابعاد مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

سال نشر :2013

چکیده
اغلب، تغییرات نه فقط بر نگرش کارکنان سازمانها،دانش و سرمایه معنویشان اثر می گذارد بلکه بر ارزش های اجتماعی و مسوولیت پذیری شرکت ها هم بی تاثیر نیست.هدف این نوشتار ارزیابی و تحلیل جوانب مدیریت دانش و مسوولیت اجتماعی شرکت ها و بسط و توسعه آن در مدلهای مختلف مدیریت منابع انسانی ست.مولفین مدلهای گوناگون مدیریت منابع انسانی را تحلیل نموده که رابطه میان ابعاد مدیریت منابع انسانی ،عواملی که بر انتخابشان تاثیر می گذارد و خروجی های سازمان را نشان می دهد.اختلاف مدل ها با یک رویکرد واحد بر این حقیقت صحه می گذارد که رییس و مرئوسان با رویکردهای چند گانه ای که دارند ممکن است منافع یکسانی نداشته باشند و این تاییدی است بر اینکه گروه های مختلف ممکن است منافع متفاوت داشته باشند.

قیمت:10,000 تومان

دانلود فایل اصلی

10000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.