آینده روابط کارمندی از نگاه مدیریت منابع انسانی

آینده روابط کارمندی از نگاه مدیریت منابع انسانی

سال انتشار: 2014

چکیده

مقاله حاضر، منابع انسانی را به عنوان درون داشت های آشکار و ویژگی های برجسته ی افراد تعریف کرده و سه فهرست را در مدیریت منابع انسانی تمیز می دهد: فردی، سازمانی و اجتماعی / جهانی. نظام آکادمیک مدیریت منابع انسانی (HRM) پیرامون فهرست دوم رشد و نمو می یابد: نیازهای مدیران برای استخدام، انگیزش و پرورش افرادی که استعدادها و درون داشت های لازم سازمان ها را دارا باشند. این امر کیفیت متفاوتی دارد: تنش بین عملگرایی و تفکر تحلیلی هنوز در آن وجود دارد. تحقیقات در روابط صنعتی در توصیف گستره ی رفتار کارمند و تجزیه و تحلیل علل آن بسیار سودمند است. با این حال، تاکید موکد HRM آکادمیک بر درک فرآیندهای روانشناختی و اجتماعی درون “جعبه سیاه” شرکت، مطالعه ی تقابل و پایداری در روابط کارمندی را ترغیب می کند. این راستا، پتانسیل مرتبط کردن HRM در سطح اجتماعی را دارد. در سطح اجتماعی با مسائل و مشکلات استفاده افراطی و تفریطی از منابع انسانی مواجه بوده و آمیزه ای از فلسفه های منابع انسانی را داریم که هم   می تواند سودمند باشد و هم مضر. چالش پیش رو، ایجاد تئوری نحوه ی تامین نیازهای نوسازی و کسب منفعت سازمان ها و در عین حال، حمایت از منافع و سعادت بلند مدت کارمندان است.قیمت :15.000 تومان

دانلود اصل مقاله

15000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.