پرسشنامه عوامل موثر در کلاهبرداری از بیمه

پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در کلاهبرداری از بیمه

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 27 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: محرک/ انگیزه، فرصت، توجیه عقلی

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.