تحلیل خاکستری

فایل آموزش کامل تحلیل رابطه خاکستری یا Grey Rational Analysis

نویسنده: زنگ و هوانگ

تحلیل خاکستری – ترجمه فصل هشتم کتاب زنگ و هوانگ

– آموزش کامل روش تحلیل خاکستری

– این فایل توسط سایت پارس مدیر ترجمه شده است و انتشار آن از نظر قانونی و اخلاقی مجاز نیست

اصل فایل فصل هشتم نیز در لینک دانلود پس از خرید در دسترس شما قرار خواهد گرفت

– مثال عددی تحلیل خاکستری و تشریح آن

5000 تومان – خرید