ترجمه و اصل مقاله ویکور فازی اپریکویک

اصل مقاله و ترجمه فارسی آموزش ویکور فازی اپریکویک

ویکور فازی یک تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر ماتریس تصمیم برای انتخاب گزینه برتر است.

تکنیک ویکور توسط سرافیم اپریکویک معرفی شده است. اپریکویک روش ویکور فازی را به سال 2011 ارائه کرده است. این مقاله بهترین مرجع برای یادگیری ویکور فازی است. فصل آخر کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی پارس مدیر براساس همین مقاله نوشته شده است.

قیمت ترجمه تخصصی مقاله: 10000 تومان

10000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.