ترجمه و اصل مقاله تاپسیس فازی چن

اصل مقاله و ترجمه فارسی آموزش تکنیک تاپسیس فازی چن

تکنیک تاپسیس فازی یک تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر ماتریس تصمیم برای انتخاب گزینه برتر است.

تکنیک تاپسیس توسط هوانگ و یون معرفی شده است. چن روش تاپسیس فازی را به سال 2000ارائه کرده است. این مقاله بهترین مرجع برای یادگیری تاپسیس فازی است. فصل آموزش تاپسیس فازی کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی پارس مدیر براساس همین مقاله نوشته شده است.

قیمت ترجمه تخصصی مقاله: 5000 تومان

5000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.