روشهای تصمیم گیری چندمعیاره در ارزیابی ریسک مالی

ترجمه مقاله استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره در ارزیابی الگوریتم های خوشه بندی در تحلیل ریسک های مالی

بدلیل فقدان معیارهای عینی، ارزیابی الگوریتم های خوشه بندی اساساً کار مشکلی است. از آنجا که ارزیابی الگوریتم های خوشه بندی معمولا با استفاده از چندین معیار انجام می شود، می توان آن را بعنوان یک مساله تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) مدلسازی نمود. در این مقاله از یک رویکرد مبتنی بر MCDM برای رتبه بندی الگوریتم های رایج تحلیل ریسک مالی استفاده شده است. یک مطالعه آزمایشی طراحی شده است تا اعتبار رویکرد پیشنهادی را با استفاده از سه روش MCDM، شش الگوریتم خوشه بندی، و یازده معیار اعتبار خوشه در سه مجموعه از داده های مربوط به ریسک  اعتباری جهان واقعی و ریسک ورشکستگی مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج حاکی از اثربخشی روشهای MCDM در ارزیابی الگوریتم های خوشه بندی بوده و نشان داد که روشهای دوبخشی مکرر منجر به راه حل ‌های مناسب دوطرفه در رابطه با مجموعه داده های ریسک مالی می شوند.

قیمت: 10 هزار تومان

دانلود اصل مقاله

10000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.