ترجمه و اصل مقاله آموزشی تکنیک دیمتل فازی

اصل مقاله و ترجمه فارسی آموزش تکنیک دیمتل فازی

دیمتل فازی یک تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره جهت شناسایی روابط علی میان معیارها است.

تکنیک دمتل توسط فونتلا و گابوس معرفی شده است. وو نخستین بار روش دیمتل فازی را به سال 2007ارائه کرده است. این مقاله بهترین مرجع برای یادگیری دیمتل فازی است. آموزش دیمتل کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی پارس مدیر براساس همین مقاله نوشته شده است.

قیمت ترجمه تخصصی مقاله: 5000 تومان

5000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.