پرسشنامه جذب هواداران فوتبال

پرسشنامه استاندارد جذب هواداران فوتبال

تعداد گویه ها: 30 سوال

ابعاد: انگیزه، مهارت، علاقه، سرگرمی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای جذب هواداران فوتبال استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.