پرسشنامه بازاریابی دانش و استراتژی صادرات

پرسشنامه بازاریابی دانش و استراتژی صادرات

منبع: پایان نامه کارشناسی ارشد (مشخص)

روایی و پایای: دارد

سوالات: 38 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: درک مدیریت از محیط بازار، دانش صادراتی، تعهد صادراتی، استرات‍ژی صادرات

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.