پرسشنامه ارزیابی وضعیت ERP

پرسشنامه استاندارد ارزیابی وضعیت ERP

تعداد گویه ها: 28 سوال

ابعاد: فنی، انسانی، اطلاعات، فرایند، سازمانی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

این پرسشنامه به صورت ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب طراحی شده و برای تحلیل شکاف مناسب است.

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای ارزیابی وضعیت ERP استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.