پرسشنامه ارزیابی آمادگی ERP

پرسشنامه استاندارد ارزیابی آمادگی زمینه های استقرار ERP

تعداد گویه ها: 29 سوال

ابعاد: ارزش های مشتری، ساختار، استراتژی، سیستم، سبک، کارکنان، مهارت، خود ارزیابی، عوامل حمایتی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای ارزیابی آمادگی ERP استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.