پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت ERP

پرسشنامه استاندارد عوامل حیاتی موفقیت پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانERP

این پرسشنامه به صورت مقایسه زوجی مناسب ANP-AHP تهیه شده است.

تعداد زیرمعیارها: 30 زیرمعیار

ابعاد: چشم انداز، مدیریت پروژه، تیم پروژه، حمایت، تعهد، مدیریت تغییر، آموزش، توسعه، تست.

پرسشنامه استاندارد است و دارای منبع معتبر می باشد.

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای موفقیت ERP استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.